Chính sách bảo mật thông tin

1. Các thông tin thu thập
khi Quý khách hàng đặt hàng trên website, Yến Việt Nam chỉ thu thập những thông tin sau của Quý khách hàng : Họ và tên, điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Đây là các thông tin bắt buộc để liên hệ xác nhận đơn hàng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Cam kết bảo mật thông tin