Chính sách bảo mật

1. Các thông tin thu thập
khi Quý khách hàng đặt hàng trên website, Yến Việt Nam chỉ thu thập những thông tin sau của Quý khách hàng : Họ và tên, điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Đây là các thông tin bắt buộc để liên hệ xác nhận đơn hàng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng.
  • Cung cấp cho bên giao hàng và thuận tiện việc nhận hàng của Quý khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết trong các trường hợp đặc biệt.

3. Cam kết bảo mật thông tin

  • Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Quý khách hàng.
  • Không sử dụng, không chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách hàng khi không có sự cho phép từ Quý khách hàng